Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zaterdag 10 december 2011

Kort nieuws

Er stromen veel reacties binnen in verband met de Kerstkaartverkiezing..... Er zijn zelfs mensen op de redactie langs gekomen om de kaarten van dichtbij te bekijken en hun voorkeur uit te spreken!
Wij willen de mensen die de kaart van hun keuze graag willen ontvangen nog even aanmoedigen hun woonadres aan ons op te sturen; wij beschikken namelijk niet over de mail-adressen omdat onze brievenbus (reacties) deze niet registreert!
Op het ogenblik staat aan kop: Cera met Lieveheersbeestje. Goede tweede: Boez en Os huppelend door de Poort. Ook Japekop doet aardig mee en Cera op de Pergola is ook vaak gekozen!

Geen opmerkingen: