Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zondag 17 november 2013

Oscar versus de broers van Hof is Vol

Wij snappen niet waarom Oscar de laatste tijd vaak te bang is om de Hoftuin te betreden, maar hij gaat zeker niet verder als hij de broertjes van Hof is Vol ziet zitten of lopen.
En deze keer waren de broers inderdaad aanwezig, en zo te zien hadden ze er zin in.
Links in de tuin zat Harremans op wacht, en hij keek bijzonder strijdlustig uit zijn, anders zo droevige, ogen.

En rechts zat broer Panda klaar om illegalen uit te zetten.
Dit betekende dat alleen het middenpad nog vrij was, maar om daar te komen moest Oscar eerst een heel stuk in de richting van Harry lopen.En dat vond de Os niet zo'n fijn plan.
Dat was maar goed ook, want Harry was al in beweging gekomen.

En hij kwam heus niet om Oscar op liefdevolle wijze te begroeten.
Maar waarom hield Harremans opeens in?

Dat kwam doordat de Boez was opgedoken. Nu had de Os dus zijn vriendje naast zich gekregen en samen zouden ze de twee broers vast wel aankunnen, toch?
Wel, daar dacht de Os anders over: hij nam toch maar de benen.

En wachtte op een veilige plek af wat er verder zou gaan gebeuren...

1 opmerking:

Annemieke zei

Wat een movie foto van os. Eigen hag je gered maar wel nieuwsgierig hoe het nu af gaat lopen!