Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

donderdag 21 november 2013

In een flits

Wij hebben eindelijk Snoesje weer eens gezien, al was het slechts in een flits. Dat kwam doordat zij grote haast had: haar blafbeesten waren al een eind vooruit, Snoes was thuis blijkbaar nog even opgehouden en moest nu de vaart erin zetten om hen in te halen en leiding te geven.
Wij wilden u dit belangrijke bericht niet onthouden.