Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zondag 17 november 2013

De Boez versus de broers van Hof is Vol

Harry zat dus op zijn plek te wachten op het juiste moment om Oscar uit te zetten.
Toen dat moment blijkbaar daar was, stond hij op en rende naar de Poort om aldaar de illegaal Os een pak slaag te geven. Maar toen de Boez opeens de tuin in kwam, remde Harremans af. Hij weet namelijk nooit goed raad met de Boez; deze heeft zich namelijk nog nooit laten slaan of opjagen door de haarfabrieken van de partij Hof is Vol, en deze reporter leek nu ook niet van plan zich te laten intimideren. Oscar kon ondertussen wegvluchten.


De Boez had niet alleen Harry opgemerkt, maar ook zijn broer Panda. En hij deed wat hij het beste kon doen in deze omstandigheid: zogenaamd geïnteresseerd aan de plantjes ruiken en net doen alsof de aanwezigheid van de broertjes hem niet boeide.

Harry was op een tafeltje gesprongen om de Boez beter in de gaten te kunnen houden.
Oscar was op dat moment al door de Poort verdwenen, dus die prooi was hem ontgaan.
Har wist niet wat nu aan te vangen. Boez was dan weliswaar een illegaal, maar wel blijkbaar één met wie je rekening moest houden.

Maar Boez, wiens vriendje ervandoor was, moest evenzogoed wel ernstig rekening houden met Harry nu hij helemaal alleen in de Hoftuin was achtergebleven. Bovendien zat die Panda daar ook nog, heh? Daarom.
Wederom misten wij Japekoppie, die altijd alleen al met zijn aanwezigheid een gevecht of ruzie wist te voorkomen.
Ja, de Boez zat nu echt min of meer in de tang, dat zal iedereen begrijpen.
Van de Os hoefde hij niets te verwachten; die was erbij gaan zitten en zou niet terugkomen door de Poort.

Op dat moment besloot mevrouw K. naar de Katbladstraat terug te gaan, en ze vroeg de Boez om haar te volgen.
Dat deed hij.

En zo lieten wij de gebroeders H en P achter in hun gebied. Wel met een beetje spijt, want nu denken ze natuurlijk allebei dat ze ons de baas zijn (en dat klopt ook wel een beetje), iets wat vooral K. behoorlijk dwars zit.
Wij hopen echter op een spoedige herkansing, al zal het moeilijk worden zonder onze senior Verkenner A...