Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zondag 17 november 2013

Cera versus de broers van Hof is Vol

Wij vergaten (in de onderstaande berichten) nog te vertellen dat Cera niet mee was gegaan naar de Hoftuin; zij bleef op het bankje naast de Poort op ons wachten. Zij heeft speciale redenen daarvoor, die u allemaal vast wel kent maar die wij graag nog een keer herhalen, voor de vergeetachtigen onder u.

Wel, Cera heeft zelf ook in een huis gewoond waarvan de achterkant zijlings grensde aan de Hoftuin.
In die tijd heeft ons topmodel erg geleden onder de pesterijen van de broers en hun vorige partijleider, Rooie Gijs (zaliger). Dit is ook één van de oorzaken geweest dat zij steeds vaker aan ons Poezenloket verscheen met haar klachten, en dan gelijk maar even een hapje mee-at. En toen de Boez bij ons kwam wonen, vond zij in hem eindelijk een vriendje en voelde zich daardoor minder eenzaam. Oh ja, we vergeten haast dat zij ook nog enige tijd verloofd was met Japekoppie, maar deze relatie hield geen stand door de voortdurende tussenkomst van mevrouw Troy, die Cera niet goed genoeg vond voor haar jongen.
Afijn, voordat dit verhaal qua lengte uit de hand loopt, vertellen wij u alleen nog dat Cera nog steeds flink wordt gepest en ook nog eens wordt geslagen door alle leden van Hof is Vol, en daarom gaat zij slechts mee de Hoftuin in als het daar absoluut veilig is en zij zich voldoende gesteund voelt door de andere twee reporters. Daar was vandaag geen sprake van, vandaar dus.


1 opmerking:

ina zei

Kan Cera geen verbond sluiten met de Boez, of pest hij haar ook?