Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 22 november 2013

Afgekeurd

Oscar heeft laatst een middelgroot wielhuis geïnspecteerd. Vooral het dak had zijn aandacht.
Helaas heeft onze reporter dit wielhuis moeten afkeuren, en wel om de volgende redenen:

- Er was geen voorziening voor een voetenbad of ijsbaan op het dak.
- De antenne was niet goed bereikbaar (dus kan niet door haarfabrieken worden gemarkeerd).
- Er was geen geschikte plek die kon dienen als zonneterras of uitkijktoren.
- De trap bovenop het dak had te dunne treden om er goed op te kunnen balanceren, was dus zodoende ongeschikt voor gymnastiekoefeningen.

U ziet op bovenstaande foto hoe Oscar teleurgesteld naar beneden komt om zijn rapport in te dienen bij mevrouw K.
Wij zullen nu (op aanraden van inspecteur Oscar) de eigenaar verzoeken dit waardeloos wielhuis uit de Katbladstraat te verwijderen.
Het is maar dat u het weet.

1 opmerking:

Wad Woord en Wol zei

Ik vind de kleur ook niet helemaal des Oscars.