Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zondag 2 december 2012

Os en zijn tak

Omdat Oscar graag nog wat sporenonderzoek wilde doen in de Katbladstraat, ging mevrouw K. met hem mee. Oscar gaat namelijk liever niet in zijn eentje op stap buiten zijn territorium; iedereen zal dat begrijpen en daar begrip voor hebben.
Wel, elk uitstekend takje en sprietje werd grondig gecontroleerd op geur, want het is voor haarfabrieken belangrijk te weten wie hier als laatste voorbij kwam en wanneer dat was.
Dat soort gegevens wordt namelijk nergens naar behoren geregistreerd (net zoals de gifspuiterij in onze buurt dus, maar dat terzijde) en dus heeft Oscar die belangrijke taak op zich genomen.


Ondertussen werden we gevolgd door de Boez. Hij deed duidelijk moeite om niet gezien te worden en dus deden wij alsof we hem inderdaad niet hadden opgemerkt.
Wel vroeg K. zich natuurlijk af waar de Boez nu weer mee bezig was, of hij misschien een geheime opdracht had aangenomen. Ja, want het zou zomaar kunnen dat B. is ingehuurd om ons doen en laten door te geven aan een misdadige organisatie (die we niet nader bij naam zullen noemen) en in ruil daarvoor heel erg lekkere snoepies krijgt....En dan Lima die onder zijn gordijn door zat te loeren, was die wellicht door hetzelfde syndicaat omgekocht?

Zo ging er nog wel meer onzin door het hoofd van mevrouw K. heen maar gelukkig kon zij deze belachelijke gedachten nog net op tijd stoppen en zich weer concentreren op onze topreporter.


Wel, Oscar vond verder geen belangrijke sporen, maar wel een flinke tak die losgeraakt moest zijn bij de laatste storm.
Wij vonden deze ontdekking dermate belangrijk dat we een foto maakten van Os en zijn tak.

1 opmerking:

ina zei

Het is maar goed dat Os geen blafbeest is. Dan zou hij de tak in zijn bek hebben willen meenemen naar huis en dat past vast niet door de deur.