Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 28 december 2012

De smaak te pakken

De Boez is weer alleen op pad geweest; hij heeft blijkbaar de smaak van "reportages maken" te pakken. Echter, hij kwam erachter dat het nog niet zo makkelijk is om nieuws te vinden, vooral als er geen andere haarfabrieken buiten te vinden zijn vanwege het gemiezer en harde wind.
Boez deed echter wel ondanks alles zijn uiterste best om nog iets te vinden wat de moeite waard was om in het Katblad te zetten, en wij wilden u dat niet onthouden. U ziet hem hier in de Kruidentuin, bij de start van zijn zoektocht.

Boez inspecteerde eerst het holletje onder de lavendel en besnuffelde de takken om te weten te komen of hier kortgeleden nog een andere haarfabriek was geweest, en wie dat dan wel betrof. De sporen waren echter niet zo vers meer en bovendien had het kort daarvoor nog geregend, dus helaas kon hij geen conclusies trekken. De kans was trouwens best wel groot dat hijzelf hier als laatste was geweest, maar we wilden hem niet in de war brengen en hebben dat dus voor ons gehouden....Gelukkig gaf de Boez niet zo gauw op. Toen hij een eindje verderop wat geritsel hoorde in het struikgewas, bleef hij eerst aandachtig staan luisteren. Mevrouw K. bleef doodstil staan wachten om haar reporter niet te storen; hij had het al moeilijk genoeg.
Maar ook hier waren verder geen duidelijke aanwijzingen betreffende het hoe, wie of wat.
Wel, er zat toen niet anders op, heh?


Inderdaad, ter plekke gaan kijken om uit te vinden wie of wat dat geritsel had veroorzaakt.
Wel, het duurde even tot wij weer wat hoorden, terwijl de Boez zonder geluid te maken in de struiken zocht. Toen opeens dook er een eindje verderop een vliegbeest op uit de bosjes. Het was gevederd, donker van kleur, ging flink tekeer en vloog weg, meer kunnen we er niet van zeggen. In ieder geval had de Boez maar mooi een heus vliegbeest ontdekt door goed te luisteren en vervolgens te zoeken in de struiken. Niet dat dit interessant genoeg was voor het Katblad natuurlijk, maar wij vonden het toch wel zo aardig om hem te prijzen voor zijn inspanningen en hem te vertellen dat hij knap werk had verricht.

Toen Boezelmans zijn rondje om het centrum van de tuin had voltooid en weer bij het beginpunt was aangekomen, leek het alsof hij weer iets zag en/of hoorde. Wij hebben deze foto als bewijs daarvan. Zijn oortjes gingen namelijk van voor naar achteren en weer terug, en dat een paar keer achter elkaar (inderdaad, zoals een radar heen en weer zwenkt maar dan in het klein en sneller), en zijn ogen stonden op groot en eveneens in de zoekstand zeg maar. Mevrouw K. kon echter niets bijzonders ontdekken en dus hebben wij helaas weer geen foto van wat de Boez (mogelijk) zag of hoorde.
Nee, een spannende reportage is het dus uiteindelijk niet geworden (eigenlijk dus ook niet bepaald geschikt voor het Katblad) maar omdat we verder niets meer op de plank hadden liggen en vooral ook om de Boez niet te demotiveren (hij is net zo lekker op gang en doet zo zijn best!) hebben wij hem verteld dat hij een knap stukje werk afgeleverd heeft en dat zijn reportage de moeite waard was om in het LKB te plaatsen. Hij trapte er gelukkig in.

1 opmerking:

Fritz zei

Niet om het één of ander, maar ik wil het toch effe kwijt.
Wellicht spreekt het de mede flower power lezers aan.
Ik zag net op de binnenplaats een roos in de knop !