Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 10 december 2012

Allebei pech

Pech voor de Wams, want toevallig was Japekoppie net beneden gekomen om deel te nemen aan een kaasproeverijtje (dat er helaas niet was, misschien had hij zich in de datum vergist), en Wamy liep zodoende bijna tegen hem aan. Nee, hij durfde niet langs Japie heen en dat kwam vast en zeker door diens vuile blikken.
Wel, er zat niks anders op om om te keren en weer door het luik naar buiten te gaan, heh? Ja.

Maar vooral niet te snel, want daarmee zou Wams aangeven dat hij bang was voor onze senior Verkenner A en ernstig gezichtverlies lijden.
Japekop bleef wachten tot het luikje geklepperd had en draaide zich toen kalmpjes om naar mevrouw Katblad om te vragen waar de kaas bleef.
Wij moesten hem helaas teleurstellen, maar hij kreeg later wel een stukje kip van het bord van mevrouw K. en dat maakte het een heel klein beetje goed.

Geen opmerkingen: