Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 28 december 2012

Gebrek aan conditie

Onze jongste reporters zijn alweer druk aan het oefenen voor de Judocat-wedstrijden, die ongetwijfeld komende zomer weer zullen gaan plaatsvinden. Voorlopig zijn Os en Boez nog de enige deelnemers aan de kampioenschappen, al zou Cera ook wel willen meedoen maar zij twijfelt nog omdat het hier om een vrij harde sport gaat en zij bang is voor beschadiging van haar vacht.
Wel, u ziet hier de meest populaire houdgreep, de Buzuki-greep, die door onze eigen Boez werd uitgevonden en waarop Oscar nog steeds geen antwoord heeft, behalve dan het zetten van zijn tanden in de nek of hals van de Boez. Meestal zal de Boez nog proberen met zijn achterpoten de tanden van Os weer los te trappen, maar daartoe was hij deze keer niet in staat door gebrek aan conditie.

De oefenwedstrijden vinden meestal plaats naast of zelfs onder de stoel van mevrouw Katblad en eindigen doorgaans onbeslist. Op deze foto ziet u dat de beide judocats even wat afstand van elkaar hebben genomen en zich beraden op een volgende aanval of een nieuwe tactiek, maar het komt ook vaak voor dat dit afstand nemen betekent dat het gevecht geëindigd is en dat er dus in feite niemand heeft gewonnen; iets wat K. het liefste ziet want anders krijgen we echt mot in de tent en daar houdt K. niet van. Nee, de oefenpartijen dienen niet te ontaarden in een strijd om de macht, anders schaffen we dat hele judocat-gedoe (binnenshuis  althans) gelijk af.
Uiteraard houden wij u op de hoogte van de vorderingen van beide judocats, en mochten zich nog nieuwe judocats aanmelden, zullen we u dat ook berichten.

1 opmerking:

Rosie en Liesje zei

Wij doen mee aan kattenyoga!