Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

donderdag 5 september 2013

Wederom gebeurde er niets...

En ja hoor, er zat weer een vreemde gast in de Kruidentuin. Oscar had hem natuurlijk ontdekt of zat in elk geval bij hem in de buurt om hem in de gaten te kunnen houden. Tenminste, daar leek het op toen de fotograaf met de camera langs kwam, maar het zat dus bij nader inzien toch iets anders in elkaar.
De vreemde werd niet alleen in de gaten gehouden door onze reporter, maar mocht daarenboven nauwelijks een vin verroeren. Deed hij dat toch, dan werd hij door Os geslagen...
Waarom de Os de gast in de tang hield, weten wij niet. Het kan zijn dat hij zich uitsloofde voor de fotograaf en wilde laten zien hoe flink, sterk en dominant hij wel niet is, maar het kan ook zijn dat hij liever niet heeft dat vreemde gasten de Kruidentuin bezoeken, terwijl de Os zelf daar in feite ook slechts te gast is, heh? Ja, laten we dat vooral niet vergeten!

Wamy zat nieuwsgierig (en ook wellicht wat bevreesd?) onder de boom toe te kijken, maar had blijkbaar geen behoefte om zich te bemoeien met het gekibbel van de andere twee.
Het kan zijn dat zich al e.e.a. had afgespeeld vóór de komst van de fotograaf, heh? Ja, wie zal het zeggen!
Helaas konden wij geen getuigen vinden die ons daarover wilden vertellen.

Omdat de vreemde vervolgens braaf aan de rand van het Bonenkruid bleef liggen daar hij geen klappen van Oscar beliefde, gebeurde er verder een hele tijd lang helemaal  niks meer. Ja, behalve dan dat de fotograaf nog wat plaatjes van het "stilleven" schoot.Doch opeens kwam er weer leven in de brouwerij door de komst van reporter Boez. Hij rende zo hard en enthousiast op zijn vriend Oscar af, dat deze dacht dat het tot een botsing zou komen en daarom in elkaar dook (zie foto), maar het viel allemaal reuze mee want de B. remde net op tijd af (zie foto).
B. deed overigens net alsof hij de vreemde niet had gezien, maar wij weten natuurlijk wel beter. Hoewel?

Daarna ging de B. om onduidelijke redenen op het pad liggen rollen.
De vreemde durfde zich nu helemaal niet meer te verroeren, Oscar had ook niet veel zin om wat te doen en Wamy was ondertussen uit beeld verdwenen.
Wederom gebeurde er helemaal niets: vreemde gast en Os bleven zitten waar ze zaten, Boez bleef liggen waar hij lag.

Inderdaad een weinig spannende reportage, maar soms gaan die dingen nu eenmaal zo.
We kunnen u wel nog vertellen dat de fotograaf vlak voor het verlaten van de Kruidentuin zag hoe Os en Boez onder de lavendel doken en de gast van de gelegenheid gebruik maakte zich uit de voeten te maken. En daarbij moeten we het helaas laten.

3 opmerkingen:

Wad Woord & Wol zei

Ik durf bijna niet meer te reageren nu ik zo lang niet ben langsgeweest. Inmiddels een beetje bijgelezen en hoop dat weer regelmatig te doen.

Mevrouw Katblad zei

Welkom terug! We hebben u zeer gemist...

Donita zei

Gelukkig dat U warm terugbent Mevrouw Wad, Woord, Amp en Wol.
Er werd in de blauwe buurtsuper hier om de hoek heimelijk gefluisterd dat Fritz the Cat uit liefdesverdriet, terleurstelling gemis noem maar op om U geëmigreerd is naar New Zealand !
Verlatingsangst heh.