Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

woensdag 11 september 2013

Ingezonden narigheid

Dit bericht kregen wij vanmiddag:

"Geen idee waar jullie precies zitten, en wil natuurlijk jullie ook niet "bang" maken. Maar begin van de middag kreeg ik wel een melding op de dierenambulance dat er een bruin/zwarte kat lag in de gracht (helaas al overleden). De exacte omschrijving kon de melder niet geven, ook kon hij niet bij de kat komen. De kat had hij zien liggen op de oude rijn ter hoogte van nummer 96. Maar helaas met al die grachten in Leiden zou hij overal vandaan kunnen komen.
Ik heb de melding toen door gegeven aan de middagploeg aangezien ik weer naar huis moest. Maar wou het toch even melden omdat het hier om dezelfde soort kat gaat en het misschien wel vlak bij jullie is.
Maar hopelijk zit ze gewoon ergens binnen en is ze snel weer terug bij jullie!! Sterkte en succes met zoeken!!"

Mevrouw K. en mw. I. zijn direct ter plekke gaan kijken, maar zij konden op de aangegeven plaats geen verdronken kat zien drijven en zijn weer naar huis getogen. Daarna heeft K. de dierenambulance gebeld: ze waren nog niet op de aangegeven plek geweest, wilden wachten tot het diertje ergens aanspoelde waar ze er makkelijker met een net bij konden. Momenteel is het helaas erg druk met bootjes in de grachten en de stroming is best wel sterk.
K. is niet terug gegaan naar de gracht en wacht verder op bericht van de dierenambulance. Hopelijk wordt er niet te lang gewacht met zoeken en scheppen, want de spanning op de redactie is haast ondraaglijk...

Op de posters is nog geen enkele reactie gekomen. Eén buurvrouw dacht Troy onder een wielhuis gezien te hebben, maar de kat bleek Charli te zijn.

Geen opmerkingen: