Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 13 september 2013

Bedankt!

Graag bedanken wij alle lezers die zo met ons hebben meegeleefd tijdens de vermissing van mevrouw Troy en nadat ze was gevonden. De hartelijke en troostende woorden deden ons heel erg goed.
Ook bedanken wij onze harde kern van fans uit Leiden voor het helpen zoeken, posters ophangen en alle andere hulp en aandacht tijdens de afgelopen, moeilijke dagen. Jullie waren allemaal een geweldige steun voor de redactie...

Geen opmerkingen: