Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zondag 29 september 2013

Gedoe op het keukendak

Na een tip van de Boez over mogelijk gesteggel op ons keukendak, ging mevrouw K. naar boven om poolshoogte te nemen. Toen zij de deur naar het platte dak had geopend, schoot bijna onmiddellijk Japekoppie langs haar heen naar binnen. Hij was een tikje chagrijnig omdat het slaapkamerraam op de knip zat en hij (te lang) had moeten wachten op K.
Maar was hij in zijn eentje op het dak geweest?Neen, want daar zagen wij Luna ook. Zij keek ons weer allervriendelijkst aan maar we moeten daar ook aan toevoegen dat zij er voor haar leeftijd nog heel patent uitziet...
Op de vraag wat zij daar deed kregen wij natuurlijk geen antwoord, dat ging ons namelijk helemaal niks aan.De Boez, die aanvankelijk alles vanaf ons keukenaanrecht door het mistige koepelplastic had zitten volgen, was nu eveneens naar boven gekomen (om eindelijk ook eens wat reporterswerk te gaan doen). Dat was echter teveel van het goede (of liever slechte) voor Luna. Een goed moment om maar eens op huus aan te gaan, moet zij gedacht hebben.Toen Luna maar net de oversprong van het ene naar het andere dakje had gehaald (K. hield haar hart vast), moest Luna nodig een momentje uitrusten om haar schommelde buikje tot stilstand te laten komen.

Overigens missen wij nog steeds de prachtige taxusboom die hier altijd, zolang we ons kunnen heugen, heeft gestaan en die afgelopen zomer bruut in stukken werd gezaagd en afgevoerd. En Luna is haar prachtige schuilplek tussen de op het dakje hangende takken kwijt.


De Boez ging Luna niet achterna maar begon aan een grondig sporenonderzoek op eigen dak en dat van de buuf.
En Luna keek kritisch toe.


Of was het misschien spottend bedoeld?
Doch toen de Boez zich langzaam maar zeker in de richting van Luna bewoog, keek de dame toch maar even opzij om te controleren of de route naar haar huis wel vrij was van obstakels.Omdat K. opeens gemekker achter zich hoorde, draaide ze zich om en zag net hoe Cera het dak opstapte. Wat zou haar missie zijn?

wordt vervolgd...

2 opmerkingen:

katja zei

Jemig, dat Luna zich helemaal tot op het dak van de redactie waagt, wat een heldin! Deed ze dat ook wel eens toen Mw. Troy het huis nog bewaakte?

Mevrouw Katblad zei

Mevrouw Troy bewaakte (altijd al) vooral het Poezenloket en kwam reeds sinds een flink aantal jaren niet meer op het dak. De dakbewaking werd lange tijd door Japekop verzorgd totdat de Boez dit (tegen de zin van J. in) overnam.