Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zondag 26 januari 2014

Sorry...

De Boez:
Ik heb hem het eerst gehoord maar niet gezien. Het was midden in de nacht en ik zat net weer even voor het raam van de bovenverdieping toen het begon: een vreselijk gegil. Maar ik zag dus niks. Toen ben ik naar de andere vensterbank gegaan maar vanaf die plek zag ik ook niks. Mevrouw K. is nog komen kijken, maar toen zij ook niks zag, ging ze weer snel terug in bed.
Ik ben nog lange tijd blijven kijken, zelfs nadat het geschreeuw helemaal was verstomd. Maar dus niks gezien, nee. Ja, hij is wel geweest want dat heb ik gehoord en mevrouw K. ook. Wie hij te grazen had weet ik dus ook niet. Het kan Monster geweest zijn, of Columbus. Of zelfs Igor. Maar ik heb die twee niet zien vechten, nee. Wel gehoord ja. Ook later niks meer langs zien komen, nee.
Toen er lange tijd niks meer gebeurd was en ik ook niets meer hoorde, ben ik ook naar bed gegaan. Onder het dekbed dus, inderdaad. Lekker warm, ja. En later ben ik weer gaan kijken, toen het al een beetje licht werd. Maar ook toen heb ik hem niet gezien. Nee. Sorry.

1 opmerking:

ina zei

Zou het die nieuwe kater zijn geweest? Het begint weer een beetje te lijken op de dagen dat Bolle Wangen zijn terreur uitoefende. Spannend, hoor.