Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zondag 5 januari 2014

Os zoek, Boez maakt misbruik, Cera aan het schelden.

Oscar is een paar uur zoek geweest.
Het was al vreemd dat hij niet op tijd voor het eten thuis was, maar toen wij om 7 uur gingen zoeken, bleek hij nog geruime tijd onvindbaar.
K. is hem toen gaan zoeken met hulp van de Boez. Aan die hulp had zij echter niet veel want Boez zag er alleen maar de lol van in dat hij nog naar buiten mocht, maar serieus zoeken was er dus niet bij.
Gelukkig, rond 8 uur vanavond, dook de Os opeens op in de Kruidentuin. Hij kwam uit de richting van onze buurtsuper; daar was mevrouw K. om 5 uur nog heen gelopen, en sindsdien hadden wij hem niet meer gezien. Het kan dus zijn dat Oscar achter K. is aangelopen en dat hij ergens op haar heeft zit te wachten, niet wetende dat zij via een andere route terug zou keren.
De Hoofdredacteur heeft nu besloten dat mevrouw K. niet meer lopend de Katbladstraat mag verlaten, tenzij de haarfabrieken in huis opgesloten zitten. Wij hebben namelijk al eens eerder meegemaakt dat Oscar helemaal meeliep naar (halverwege) de apotheek, en toen zelfs dreigde de gevaarlijke weg over te steken in zijn verlangen mevrouw K. tot het einde toe te volgen.
Dit soort toestanden mogen niet meer voorkomen, aldus de Hoofdredacteur.

Ondertussen hebben onze drie reporters, veel later dan normaal, hun avondeten genuttigd. Want er kwam namelijk nog eens bovenop dat de Boez, na het zoeken, niet meer terug naar binnen wilde. Ja, dat kwam er ook nog eens een keer bij...
Bij controle van de voerbakjes is gebleken dat Oscar nauwelijks van zijn Gourmet heeft gegeten, en dat geeft zeer te denken.

Wij kunnen u ook nog melden dat Charli vanmiddag weer zijn toevlucht heeft gezocht tot de grote schuilhut, op onze bovenverdieping. Hij vond dat de normaalste zaak van de wereld en snapt niet waar wij ons druk om maken.
Cera heeft vervolgens een uur lopen gillen van verontwaardiging, totdat haar stem het begaf en zij nog slechts een schor geschraap kon voortbrengen.
De rust op de redactie is gelukkig thans weer wedergekeerd.

2 opmerkingen:

ina zei

Het leven van mevrouw Katblad is zwaar..

Mevrouw Katblad zei

Wat u zegt!