Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 27 januari 2014

Groep reporters uiteen gedreven

Wamy heeft afgelopen zondag een verkenningsronde van onze reporters onmogelijk gemaakt.
In de Parallelstraat kwam hij hen tegemoet en bracht hij de groep in verwarring door alsmaar hard voorbij te rennen.
Waarom hij dat deed, weten wij niet; wij hebben geen duidelijke reden kunnen ontdekken.


Uiteindelijk verdween de Wams (linksboven, bij het blauwe wielhuis) de Kruidentuin in, maar toen was het kwaad al geschied: de Boez (midden) wilde niet meer terug de Parallelstraat door en Cera besloot ook niet verder te gaan. Oscar was op dat moment al doorgelopen naar de Steeg en zodoende was de groep dus wreed uit elkaar gerukt.
Pas veel later, bij het Zooiplein, wist mevrouw K. haar reporters weer om zich heen te verzamelen. Waar de Wams op dat moment verbleef weten wij niet, maar we vermoeden dat hij bij de redactie naar binnen was gegaan om de voerbakjes te controleren. Nog later kwamen we Wams weer tegen in de Hoftuin, maar daarover een volgende keer meer.

1 opmerking:

ina zei

Wamy heeft vele strategieën om brokjes te kunnen jatten bij de redactie.