Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

donderdag 9 januari 2014

Afgespoeld?

Oscar heeft een fietstasseninspectie uitgevoerd in de Parallelstraat. Er waren echter maar twee tassen interessant genoeg om te inspecteren, vond de Os.Het kan zijn dat Oscar niet zo erg in de stemming was voor inspectie van fietstassen, maar het kan natuurlijk ook zijn dat in deze tijd van het jaar de meest belangrijke geuren van dit soort tassen zijn weggewaaid of afgespoeld, en dat er geen nieuwe luchtjes zijn bijgekomen, heh? Ja, dat ligt eigenlijk meer voor de hand. En dan heeft zo'n snuffelpartij natuurlijk en vervolgens weinig zin...
Nee, meer kunnen we over dit onderwerp echt niet zeggen en Oscar zelf had verder ook geen commentaar.
Hier moeten we het helaas bij laten.
Einde bericht.

Geen opmerkingen: