Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 30 juli 2013

Verbazing, ongeloof en woede

Tijdens een Kruidentuininspectie werd Oscar afgeleid door een jonge lijster die behoorlijk tekeer zat te gaan, bovenin de grote hulstboom.
Eerst was er nog sprake van verbazing en ongeloof.


Maar toen het tot Oscar doordrong dat hij de vogel nooit zou kunnen vangen omdat de betreffende boom voor hem niet te beklimmen valt, barstte hij in woede uit.