Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

woensdag 17 juli 2013

Stroop- of honingtocht?

De Wams was weer eens brokjes wezen jatten bij Chali, maar had wat moeite met het openen van het luikje toen hij weer naar buiten wilde gaan.
Dat was erg grappig om te zien: hij zat best een tijdje met zijn poten te schuiven en friemelen voordat hij erachter kwam dat hij alleen maar wat harder tegen de klep aan moest duwen.Zo, dat wat een hele klus geweest, maar nu waren zijn problemen voorbij en kon hij verder op strooptocht.
Tenminste, hij dacht dat zijn problemen voorbij waren. Want?
Wamy besloot om naar de Hoftuin te gaan, maar ondertussen had het net flink geregend.
Niet bij u?
Nou, wel in de Katbladstraat, maar dat was dus geen gewone regen.

Nee, het was honingdauw uit de bomen! (Wij noemen dat in de Katbladstraat ook wel luizenpies....)
Rechts van Wamy ziet u een grote plek natte plakzooi op de straatstenen, en de Wams maakte de vergissing om juist over deze stenen te gaan lopen. We waren aan de late kant met het nemen van een foto, maar hier kunt u zien hoe de Wams zijn rechter achterpoot bijtrekt nadat hij net nog met alle vier zijn poten vastgekleefd stond aan de straat.En hier kunt u zien hoe groot de druppels wel niet zijn! Zo erg als nu hebben we het nog maar zelden meegemaakt.

Wel, in elk geval bereikte Wamy zonder kleerscheuren de Poort en verdween de Hoftuin in. Wat hij daarna verder nog allemaal heeft uitgevroten? We kunnen u dat jammer genoeg niet vertellen want we zijn hem niet gevolgd.

1 opmerking:

ina zei

Als Wamy maar niet high wordt van dat plakspul, het lijkt net een soort lijm en als hij aan zijn zolen gaat snuiven denkt hij straks dat hij een vliegbeestje is.
Hij liep vanmiddag al bij ons door de dakgoot, maar dat kwam misschien omdat er een raam open stond en hij probeerde naar binnen te glippen; we hebben nieuwe lekkere brokjes..