Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zaterdag 27 juli 2013

Hartelijke groet verkeerd begrepen?

Na lange tijd van afwezigheid dook Sonny onlangs plots weer op in de buurt van de redactie van het Katblad.
Hij had zich verstopt gehouden tussen onze potplanten en kwam tevoorschijn toen mevrouw K. hem een hartelijke groet had toegeroepen. Of Sonny nu deze groet verkeerd had verstaan of dat hij toevallig net op het punt stond te vertrekken weten wij niet, maar hij nam onmiddellijk de benen.


Een echt doel bleek Sonny niet te hebben, want nadat hij midden op straat wat om zich heen had staan kijken, verdween hij onder ons wielhuis. Daar bleef hij enige tijd zitten, en hij verliet deze plek pas toen mevrouw K. met haar camera was afgetaaid.
Zo was het en zo ging het, en niet anders. Wij vonden het echter toch achteraf nodig u van deze gebeurtenis op de hoogte te stellen.

Geen opmerkingen: