Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 19 juli 2013

Pure pesterij

Boez is de laatste dagen weer behoorlijk stout want wil 's avonds niet thuiskomen. Als wij hem gaan zoeken, zit hij meestal ergens in het struikgewas van de Kruidentuin. Wat hij daar precies uitvreet, weten we niet.
Maar hij komt dus wel tevoorschijn als we hem roepen.
Eerst doet Boez net alsof hij blij is mevrouw Katblad te zien en bereid om met haar mee te gaan naar huis.
Maar bij de uitgang van de Kruidentuin gekomen draait hij zich plots om en loopt weer van haar weg.
Soms klimt hij dan om haar te pesten in de Moerbeiboom. En als hij daar zit, is hij bijna niet te zien.
Mevrouw K. staat dan doorgaans te stampvoeten van boosheid, maar dat hebben we maar niet op de foto gezet. Bovendien heeft het totaal geen zin, dat stampvoeten dus, en is het daar eigenlijk veel te warm voor.


Tenslotte komt het etterbakje wel weer uit die boom, maar meegaan: ho maar!
Nee, in plaats daarvan duikt hij weer ergens tussen de struiken en laat K. zodoende voor gek staan.
Zij (K. dus) moet uiteindelijk onverrichter zake naar de redactie terugkeren, en het luik kan vervolgens niet worden afgesloten. En daar Oscar weet hoe hij het luikje open moet wrikken (terwijl het op éénrichtingsverkeer staat) en Cera met hem meelift, zwerft de halve haarfabriekenfamilie dus 's nachts op straat. Ze doen maar, het tuig, misschien vallen ze nog wat van af van die nachtwandelingen. Zo heb elk nadeel weer se voordeel, heh?

1 opmerking:

Truus zei

Bekend verschijnsel bij mooi weer.Pluis doet net zo.
Bij mij bleek overigens het nieuwe Petsafe kattenluik veel moeilijker open te krijgen, ook in de 1 richting stand.De knop gaat heel zwaar namelijk.