Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 22 juli 2013

Sprieten en pollen

Cera heeft laatst een uitgebreide kade-inspectie uitgevoerd. Wij prijzen ons gelukkig dat zij daartoe bereid is, want onze andere reporters vertikken het om controle-werkzaamheden langs het water uit te voeren. De enige die ook nog wel eens in de buurt van de kade komt is Oscar, maar hij toont dan alleen belangstelling voor de onderkant van wielhuizen, en daar hebben wij dus niets aan, onze fotograaf kan hem daar immers niet volgen.


Voor de aangemeerde bootjes toonde Cera geen belangstelling, maar de inspectie daarvan zit dan ook niet in haar takenpakket en bovendien is zij daar niet voor opgeleid.
Wel toonde ze erg veel belangstelling voor enkele boomspiegels, met name voor deze (op de foto).
Eerst snapten wij niet helemaal waarom, al hadden we wel zo'n vermoeden.
En dat vermoeden werd dus bevestigd.
Normaal zouden wij een foto als deze (wegens de private sfeer ervan) natuurlijk niet plaatsen, maar wij wilden u eigenlijk laten zien hoe mooi de kade is als de roundup-gifkar niet is langs geweest. Want: probeert u zich eens dezelfde foto voor te stellen zonder de fraaie sprieten en polletjes? Nee, dan is er gelijk helemaal niks meer aan, aan zo'n kade!

3 opmerkingen:

ina zei

Lang leve het onkruid!

Greet zei

Cera moest even een geurtje wegwerken.

Wiepke Algera uit Jorwerd zei

Wij snappen hier niet waarom jullie daar al die mooie waterkantkruiden aan dat gevaarlijke water weg willen hebben. Want dat is toch ook God's eigen wonderbaarlijke waarachtige schepping ?