Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zaterdag 27 juli 2013

Geen heil in nieuw spel

Uit de verte zagen we hoe lief Oscar en zijn vroegere huisgenoot Lima aan het spelen waren.
Os lag op de tafel te rollen terwijl Lima naar hem zat te hengelen. (Als het goed is, kunt u dat op bijgaande foto zien.) Vergeefs inderdaad, want de afstand tussen beide vrienden was te groot.
Het kan zijn dat Lima verwachtte dat zijn maatje overeind zou komen om leuk met hem mee te doen, maar dat gebeurde niet. Os had het namelijk warm en was bovendien lui.

Wel, vervolgens moest Lima zich even bezinnen op een andere aanpak of desnoods een ander spel.
Dat deed hij door enige tijd in de verte te staren.
Ondertussen wachtte Oscar uiteraard geduldig af.

Even leek het erop of Lima nu in het mandje wilde springen.
Maar hij deed het niet.
Dat was trouwens maar goed ook, want het mandje hangt aan erg dunne draadjes.


U ziet het: Lima besloot van de pergola af te komen.
Wij denken nu dat Lima verder geen heil zag in het starten van een nieuw spel met vriend Oscar omdat deze alsmaar bleef liggen rollen op de tafel en niet tot enige activiteit in staat leek. In elk geval ging Lima toen maar naar huis.
Pas op dat moment kwam Oscar overeind.
Wij hielden ons hart vast toen Oscar aanstalten maakte wel in het mandje te springen, want daar zouden gegarandeerd ongelukken van komen.
Het mandje behoort namelijk Snoesje toe, en de hele constructie is gebouwd c.q. afgesteld op haar gewicht. Wij schatten zo in dat Oscar minstens eh, een slordige 4 kilo zwaarder is dan zij. Gaat u maar na...
Oscar bedacht zich gelukkig en kwam niet lang daarna naar de redactie terug. Daar ging hij nog een dutje doen op de buitentafel.
Wij vrezen dat Oscar nog niet veel is afgevallen, maar dat terzijde.

2 opmerkingen:

ina zei

Hills light brokjes proberen, mevrouw K? Ik kan u zo een probeer-hoeveelheid brengen hoor.

ina zei

En, lusten ze deze brokjes wel?