Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 15 juli 2013

Rare knakker

Op de rand van de Kruidentuin (aan de Gevaarlijke Weg) zat een ietwat beschonken man. Om hem heen hing een walm van bier en naast hem stond een rijtje (lege) blikjes.
Toen mevrouw K. voorbij liep, begon hij op luide toon een verward verhaal af te steken, wat wij niet kunnen herhalen omdat we het meeste ervan gewoonweg niet konden verstaan.
U ziet hier op de foto hoe Cera met grote, verbaasde ogen de man zit te bekijken. Toen de man echter wild met zijn armen begon te zwaaien om zijn warrig verhaal kracht bij te zetten, ging ze er snel vandoor. Mevrouw K. verzon een smoes en volgde Cera's voorbeeld.

Geen opmerkingen: