Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

donderdag 18 juli 2013

Luna is weer helder

Sinds twee dagen zien wij Luna gelukkig weer regelmatig bij haar slaapkamerraam in de dakgoot zitten, en dat betekent dat zij, na haar zwerftocht over de daken (zie een vorig bericht), weer helder genoeg is om haar eigen huis te vinden.
Aan de hand van de foto's hieronder kunt zelf constateren hoe Luna's territorium in een paar dagen tijd compleet veranderd is.
Vóór de kap.
Simba en Japekop maken ruzie.Nogmaals vóór de kap.
Luna op weg naar huis na een bezoek aan ons dakje
Na de kap: kale boel! (Maar wel meer licht voor de mensen die daarachter wonen....)
Oscar bezig met sporenonderzoek.

Wel, ons achteruitzicht is dus niet meer wat het was en het is niet vreemd dat de haarfabrieken (en dan vooral Luna) in de war zijn door het kappen van die prachtige boom.
Hopelijk komt er wat ander groen voor in de plaats, liefst in de vorm van een nieuw boompje, al was het alleen maar voor de sfeer in dit dakgebied.

1 opmerking:

ina zei

Misschien is een klimplant handig, dat geeft een groene uitstraling maar neemt geen licht weg als je het om de ramen heen leidt.