Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 1 juli 2013

Schijnveiligheid en rare dingen

Onze reporters hadden het niet in de gaten. Er lag een omgewaaide rozenstruik (of eigenlijk twee) over de straat en uiteraard moest die geïnspecteerd worden, maar ze (Oscar en Boez) deden dat op hun gemak omdat ze dachten dat ze daar veilig zaten. Dat was dus niet zo.Aan de zijkant waren ze goed zichtbaar (vooral Oscar dan), maar noch van voren, noch van achteren kon je zien dat er twee haarfabrieken tussen de rozentakken zaten te snuffelen. De fotograaf vond dat geen prettig idee en riep de twee reporters toe dat we snel verder moesten.
Zo gezegd, zo gedaan.
En toen ze nauwelijks 30 meter verderop liepen, draaide een grote bolide de straat in. De bestuurder had blijkbaar haast en reed met de SUV pardoes, in volle vaart, over de rozentakken heen.
Nee, op straat (zelfs als het een woonerf betreft) ben je nooit veilig en moet je altijd blijven opletten, want soms gebeuren daar heel rare dingen...

Geen opmerkingen: