Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 21 mei 2013

Ongewenst gezelschap

Terwijl Oscar aan zijn zoveelste, moedige recordpoging Pergola Zitten bezig was, was Cera zo stom geweest bij hem te komen zitten, ondanks de wetenschap dat de Os daardoor van slag en erg onrustig zou worden. Wel, wij stonden er dan ook niet van te kijken dat Os niet lang daarna behoorlijk geïrriteerd de Pergola verliet en daarmee zijn poging opgaf.
Wij moeten daarbij wel vermelden dat Cera van schrik en uit nood in de palen was geklommen. Jawel, want zij kon eigenlijk geen andere kant meer op toen opeens een blafbeest met zichtbaar scherpe tandjes en vuile blik naar de buitentafel toe rende. Ook K. had sterk de indruk dat het beest niet kwam om vriendschap te sluiten, integendeel, dus eigenlijk is Cera niks kwalijk te nemen: zij moest zichzelf redden en dat ging helaas ten koste van een nieuw Pergola-Zit record. Eventueel dan, heh? Ja, want we weten natuurlijk niet zeker of Oscar zonder de noodactie van Cera het wel had volgehouden. En daar laten we het dus maar bij.

1 opmerking:

drs. P zei

Uw stats lopen schikbarend terug.
Bijna 50-60% in vgl. 2012.
Heb U zelve een duiding daartoe ?