Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 28 mei 2013

Nieuwsgierig? Of niet?

Dit is Monster uit de Parallelstraat. Hij zat dit keer voor het raam op de benedenverdieping en hield de straat in de gaten. Tenminste, zo leek het.
Wij zien hem daar niet vaak. Meestal komen wij hem later op de avond tegen in de Katbladstraat en we hebben uit betrouwbare bron vernomen dat hij graag in de latere avonduren bij Giz, Wams en Sonny langsgaat en dan toegang tot hun huis eist. Dezelfde bron heeft ons laten weten dat Monster dan ook daadwerkelijk tot het huis wordt toegelaten, of in elk geval in staat gesteld wordt enige snacks tot zich te nemen. Maar dat terzijde.
Op deze foto ziet u dat Monster onze reporter Os in de smiezen houdt. Waarom hij dat nodig vindt, weten we niet. Het kan zijn dat M. slechts nieuwsgierig is en wil weten wie er zoal door zijn straat loopt, maar het kan ook zijn dat hij een andere reden daarvoor heeft.

Deze foto toont ons dat Monster niet blij is met de komst van een reporter van het LKB. En dat terwijl de betreffende reporter niet eens in de gaten had dat Monster naar hem zat te loeren. Nee, want de Os was voornamelijk bezig met bodemonderzoek in de Parallelstraat en kwam derhalve niet op het idee om naar boven (het raam) te kijken; dat was niet in zijn belang.
Monster zou eigenlijk blij moeten zijn met het gegeven dat er regelmatig bodemonderzoek in zijn straat plaats vindt. Maar zo te zien is hij dat dus niet.
Overigens: de paarse vlekken op de foto zijn de plantenbakviolen die weerspiegelen in het vensterglas. Maar dat (ook) ter zijde.
En daarmee hebben we gezegd wat we aan u kwijt wilden. Oscar heeft hier niets aan toe te voegen, dus.

1 opmerking:

A bedoelt en M zei

Een soort linkse kraker dat Monster.