Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

woensdag 29 mei 2013

Het zou zomaar kunnen dat...

Waarom weten wij niet, maar gisteren heeft de Boez enige (korte) tijd in de schuilhut gelegen, zoals u op bijgaande foto kunt zien.
Het kan zijn dat hij het warm had en in de hut wat verkoeling zocht, maar het kan ook zijn dat hij ergens van geschrokken was en zich daarom verstopte, maar dan had hij natuurlijk ook gewoon binnen in huis kunnen gaan zitten want alles stond open omdat het zulk lekker weer was.Maar goed, erg gelukkig voelde de Boez zich niet in de schuilhut.
Het zou kunnen dat het daar nogal stonk, want bij nadere bestudering van deze foto kunnen wij heus wel zien dat het kussentje verre van fris is en er naar alle waarschijnlijkheid wat schimmeltjes inzitten, en de rest van de hut ziet er ook niet meer zo schoontjes uit. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat de Boez ons wilde wijzen op de noodzaak van een schoonmaakbeurt van de schuilhut, en in dat geval is de boodschap aangekomen, al zijn we nog niet in de gelegenheid geweest de hut uit te mesten.

Uiteindelijk werd het ons duidelijk dat de Boez inderdaad op zoek was naar een schaduwplek, die hij tenslotte vond tussen de plantenpotten.
Helaas echter was de plek waar de Boez zich had teruggetrokken nog niet "behandeld" door K., en dus moest hij even later toch weer op zoek naar een ander schaduwplekje. Gelukkig is de geveltuin nu weer geheel gerenoveerd en gereorganiseerd (behalve dan de schuilhut), en mochten we deze zomer nog meer zonnige dagen krijgen, zullen we onze haarfabrieken niet meer hoeven storen. Hoewel, je weet natuurlijk maar nooit wat K. nog in haar hoofd krijgt of zal halen en die hele ellende van reorganiseren weer opnieuw begint.

2 opmerkingen:

katja zei

Het is ook nooit goed hè? Schijnt de zon een keer, vinden ze het meteen weer te warm...

Mo denkt en zei

Het ene sluit het andere niet uit.
De koperen ploert zit al op volle sterke zonkracht, maar de rest blijft koel.
Vandaar die enorme verschillen tussen maxima en minima: 7 > 17.
De fabrieksharem snapt het gewoon niet meer, dit klimaat.