Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 26 augustus 2014

Geen ideale werkomstandigheden

Na de schermutseling in de Steeg van Storm (zie vorig bericht) zetten wij de korte ronde door de Katbladbuurt met onze twee harige ventjes voort. Oscar uiteraard voorop, Boez achter ons aan sjokkend. Hij had namelijk erge last van het feit dat wij ons rondje in omgekeerde richting liepen terwijl hij toch al zo in de war was door de werkzaamheden op ons buurdak en daarom het grootste deel van de dag angstig weggekropen zit onder het logeerbed. Het was dus al heel wat dat hij mee naar buiten was gekomen.


Alle narigheid in ogenschouw genomen deed de B. eigenlijk toch wel aardig zijn best om nog wat bij te dragen aan deze reportage. Wij zullen het daarom voorlopig niet meer hebben over zijn contract; de werkomstandigheden van dit moment zijn verre van ideaal voor dit gevoelige knaapje.
Hiernaast ziet u hem bezig met het onderzoeken van de markeringen van soortgenoten, en dat deed hij bijzonder serieus en nauwkeurig. Chapeau dus voor jongeman Boezelmans.


Oscar stapte flink door, op zoek naar interessante fietstassen die helaas dit keer ontbraken in de Parallelstraat. Wel stond er een bijzonder interessant wielhuis, maar daar had hij geen belangstelling voor vandaag. Bovendien kwam er een zeer zwarte lucht aan, en dat maakte dat K. ook wat harder liep dan normaal. Kortom, het tempo was voor de Boez nauwelijks om bij te houden.

In de Kruidentuin aangekomen rook Boez zijn stal, zeg maar. Plots nam hij daarom de leiding met uiteraard de bedoeling zo snel mogelijk naar de redactie terug te gaan. Oscar had nog best even een tuininspectie willen uitvoeren maar besloot op het laatste moment om deze klus uit te stellen tot een later tijdstip.
Over de verlenging van het contract van de Boez zullen wij het pas weer hebben als de bouwvakkers definitief vertrokken zijn, en dat kan best nog wel even duren omdat de mannen ook het dak van de redactie nog moeten gaan herstellen. En daarvoor moet het eerst een paar dagen droog zijn geweest, iets wat er voorlopig nog niet lijkt in te zitten.
Dat zal ook betekenen dat wij voorlopig geen logés kunnen ontvangen; het logeerbed met tot op de vloer overhangend dek behoort nu de Boez toe en op deze plek krijgt hij ook elke ochtend zijn ontbijt geserveerd. (Dat staat overigens niet in zijn huidige contract maar daar doet K. gelukkig niet moeilijk over.)

1 opmerking:

ina zei

Morgen schijnt een mooie droge dag te worden, echt goed om het dak te laten drogen. En dan maar hopen dat het even mooi weer blijft..