Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

donderdag 6 juni 2013

Soms zijn het net mensen!

Ja, erg gezellig als onze drie jongste reporters samen op de picknickbank voor de redactie zitten. Maar niets is wat het lijkt, want als we de situatie wat langer bestuderen, zien we dat de Boez weer in een stoute bui is, en zijn vriendje Oscar doet lekker mee.
Cera is al een niveau lager gaan zitten omdat de jongens snode plannen hebben, want dat voelt zij natuurlijk altijd perfect aan.
Wel, u ziet dat de Boez inderdaad iets van plan is, al is het nog niet helemaal duidelijk wat.

Helaas had de fotograaf geen tijd meer om om de tafel heen te lopen, dus moet het met deze foto en de uitleg daarbij doen.
De Boez is van de tafel gesprongen en heeft tijdens zijn sprong met zijn voorpoten Cera pesterig aangetikt. Ziet u het voor u? Nou, wij wel dus, want de Boez doet hetzelfde als hij (in de vroege ochtend) mevrouw K. meent te moeten wekken.
Cera probeert de Boez nu een lel na te geven terwijl Oscar vanaf de tafel op zijn beurt Cera tegen haar achterste probeert te slaan. Of Cera de Boez heeft geraakt hebben we helaas niet kunnen zien, en dat geldt ook voor Os' actie. In elk geval was Cera dus weer eens de klos, maar wij hebben u al eens eerder verteld dat wij van mening zijn dat zij het allemaal zelf uitlokt, die kleine pesterijtjes. Inderdaad, gewoon aandacht trekken, en die aandacht krijgt ze dan ook. Vervolgens loopt ze boos te mekken en snauwen naar de jongens. Soms zijn het net mensen, die haarfabrieken...

Geen opmerkingen: