Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 3 juni 2013

Dubbelganger

Van ene Frantz (vermoedelijk een broer van Fritz) kregen wij deze opmerkelijke foto's toegestuurd. F. vertelt daarbij dat de afgebeelde haarfabriek nieuw in zijn buurt is en dat het hem opviel dat dit exemplaar wel heel erg veel op de Boez lijkt, vooral die ogen van hem dus.

En inderdaad. Toen wij dit plaatje onder ogen kregen was dat ook onze eerste gedachte. De Hoofdredacteur raakte zelfs al helemaal in paniek, want waar was deze foto genomen en hoe kwam onze de B. daar op dat vreemde dak terecht? Was hij wellicht weggelopen? Moesten wij soms weer een zoektocht gaan organiseren?

Wel, mevrouw K. zag uiteraard aan de foto hiernaast dat deze haarfabriek weliswaar heel goed een broer van onze Boez kon zijn, zelfs heel dicht in de buurt van een zogenaamde dubbelganger komt, maar al kijkt dit exemplaar net zo eh... onnozel en verschrikt uit zijn oogjes als de B., wij zien nu toch wel duidelijk wat verschillen, zoals de lengte van de poten en het percentage wit, zeg maar.
Maar hij komt toch wel héél dichtbij!
Wij danken Frantz voor zijn oplettendheid en het toesturen van deze interessante plaatjes.

Geen opmerkingen: