Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 18 juni 2013

Examenfeestje

Ondanks het feit dat hij er aanvankelijk heel veel zin in had, heeft Oscar een verkenningsronde met mevrouw Katblad voortijdig beëindigd.
U ziet hem hier halverwege de Parallelstraat zitten, wachtend tot mevrouw K. zou terugkeren om samen  met haar via de Steeg van Storm terug te keren naar de redactie.
Want wat was het geval?
Verderop in de straat (op weg naar het Gevaarlijke Water) was een feestje. Daar er een vlag uit een raam hing met een lege boekentas aan de mast, vermoeden wij dat het om een examenfeestje ging. Een heel stel opgewonden, feestende mensen versperden de straat, en vandaar dus dat Oscar geen zin had verder te lopen, want je zou zomaar onder de voet gelopen kunnen worden, toch? Daarom.
Wel, mevrouw K. begreep de weigering van Oscar en nam het hem niet kwalijk.

Eénmaal in de Steeg ging Os' staart weer langzaam omhoog; het gevaar was geweken en hij voelde zich weer senang.
Het komt niet vaak voor dat Oscar een wandelronde afbreekt, vandaar dat wij dit bericht belangrijk genoeg vonden om in het Katblad te zetten.


Geen opmerkingen: