Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

donderdag 6 juni 2013

Dief kon makkelijk ontsnappen

Charli had gezien dat Wamy zijn huis was binnengegaan en hij weet heus wel dat Wamy dat alleen maar doet om brokjes te stelen.
Nu zat hij dus buiten te wachten totdat de Wams weer naar buiten zou komen, en het zou zomaar kunnen dat hij een flinke afstraffing voor de dief in gedachten had; het spreekt vanzelf dat de fotograaf daar niets van wilde missen.

Maar het wachten op de Wams duurde wel een beetje lang, heh? Ja, en verderop gebeurde opeens iets spannends, anders zou Charli zijn luik wel beter in de gaten gehouden hebben en nooit zijn kop hebben afgewend.
Ook de fotograaf hoorde het gegrauw  en liet het luik even voor wat het was.
En zo kon Wamy dus heel makkelijk (ongezien) ontsnappen.
Het gegrauw was trouwens afkomstig van de Boez en Os die aan het stoeien waren, en die stoeipartij liep blijkbaar een tikje uit de klauw. Meer hebben wij u helaas niet te melden over deze gebeurtenis en eventuele conclusies mag u deze keer zelf trekken.

Geen opmerkingen: