Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 24 juni 2013

Schokkende ervaring

Lima (oud-huisgenoot van Oscar) mag dan wel eens een beetje boos kijken, we zijn ervan overtuigd dat er geen greintje kwaad in deze haarfabriek zit. Hij begroet de Os altijd zo vriendelijk, speelt met hem (zoals laatst nog, op het Zooiplein), is erg verlegen naar andere katten toe en helemaal wat betreft de vreemde mens, zeg maar. Maar thuis is hij een dotje, de ideale schattebout, en als je het bovenstaande allemaal bij elkaar optelt, kan het niet zo zijn dat Oscar zijn oude huis verliet vanwege iets wat Lima had gedaan, toch? Omdat die zich bijvoorbeeld misdroeg? Nee, dat is uitgesloten.


En daarom maakten wij ons totaal geen zorgen toen Cera, ons modelletje, na haar po(e)seren met de schoentjes op de glijbaan, even bij Lima langsging om hem te begroeten. En de fotograaf was ervan overtuigd dat deze begroeting een paar lieve, aandoenlijke plaatjes zou gaan opleveren.
Bent u nog bij ons? Hoort u ook zachtjes belletjes rinkelen en bent u net zo verwachtingsvol als wij? Zet u dan maar schrap.

Want:
Lima bleek HELEMAAL NIET ZO LIEF!
Toen Cera bijna bij hem was (met neus al vooruit en staart omhoog voor een hartelijke begroeting), zagen wij langzaam maar zeker een donderwolk boven Lima's kop ontstaan, zijn staart begon heftig heen en weer te zwiepen van fietswiel naar bloempot en terug en dat hield niet meer op. Tegelijkertijd hoorden wij een diep gegrom, van zachtjes naar steeds luider en gevaarlijker. Cera zag en hoorde het ook. Ze slaakte een kreetje en zette het op een lopen, snel weg van deze knul die altijd zo lief lijkt maar blijkbaar eveneens een donkere kant heeft.
Wij hadden het natuurlijk kunnen zien aankomen, want Lima had vanaf het moment dat Cera naderde geen stap in haar richting gezet terwijl een normale begroeting altijd van twee kanten komt. Nee, hij was nooit van plan geweest om aardig te doen tegen Cera, dat blijkt wel uit deze beelden.
Wij moeten nu helaas onze mening omtrent het karakter van Lima herzien. Bovendien is het voor de redactie een schok te moeten constateren dat zowel Cera als mevrouw K. in staat zijn zulke ernstige beoordelingsfouten te maken.
Nu maar hopen dat er geen ontslagen gaan vallen bij het Katblad, heh? Mmmmm.

2 opmerkingen:

Hans zei

Geen probleem. Lima maakt geen deel uit van de redactie en Cera kon hier niets van weten. Maar her werpt wel en nieuw licht op het vertrek van Oscar.

katja zei

Een soort Jekyll and Hyde ???