Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 24 februari 2014

Geslaagde uitzetting

Plaats: Hoftuin, zijpad.
Tijd: zondagochtend
Haarfabriek: Harremans (Harry), overtuigd aanhanger van de partij "Hof is Vol".
Actie: Start uitzetting van Cera, die nietsvermoedend in het centrum van de tuin staat te kijken naar Oscar. Harry zit klaar (in de starthouding dus) om aan de procedure te beginnen.

Plaats: Hoftuin, centrum.
Tijdstip: 3 seconden later
Haarfabriek: Cera
Actie: Geen, want Cera heeft nog niets in de gaten.
Mevrouw K. roept haar toe te vluchten, maar C. verstaat of begrijpt het niet...
Tijdstip: een seconde of vijf later.
Haarfabriek: Wederom Harry.
Actie: H. berekent de afstand tot Cera en bouwt de spanning in zijn spieren op. Daarna horen wij ergens een startpistool afgaan, maar dat kan ook verbeelding zijn geweest.
Plaats: Hoftuin, noord-west kant.
Tijdstip: 4 seconden later.
Haarfabrieken: onder Oscar, links Cera, achter de heester: Harry.
Actie: De uitzetting is in volle hevigheid bezig. Harremans zit Cera op de hielen, Cera vlucht voor haar leven (maar dan wel de verkeerde kant op, want ze moet naar de oostelijke Poort en rent nu naar de westelijke uitgang).
Oscar zoekt beschutting bij de benen van K.; hij wil liever niet ondersteboven gelopen worden door Cera of Harry.

Tijdstip: 8 seconden later.
Cera heeft het gered, wist Harry voor te blijven en heeft ongeschonden de Katbladstraat bereikt.
Oscar verlaat eveneens de tuin, uit solidariteit met Cera nemen wij aan.
Harry is even uit beeld.Tijdstip: 6 seconden later.
Plaats: Hoftuin, centrum.
Haarfabriek: Harry
Actie: geen, want moet even uitrusten van de jachtpartij, houdt echter wel de oostelijke Poort in de gaten in verband met mogelijke terugkomst van de twee illegalen.

Conclusie:
Uitzettingsprocedure is geslaagd en heeft plaatsgevonden in nog geen halve minuut; Harry kan trots op zichzelf zijn.
Doch Cera kan ook trots zijn want zij was te snel voor Harremans.
Oscar's rol was onduidelijk en wij zullen hem derhalve nog aan de tand moeten voelen omtrent zijn gedrag.
Mevrouw K. verliet na het maken van bovenstaande foto de Hoftuin eveneens, maar dat terzijde.
Einde reportage.

3 opmerkingen:

Greet zei

Wel een beetje laf van Oscar om zich achter de rokken van mevr. K. te verschuilen. Als een echte man had hij zijn huisgenote in nood moeten helpen.

ina zei

Maarre... wie heeft er nu goud?

Hans zei

Dat vermeende startpistool komt door de Olympische Spelen. Os heeft daar al - terecht - commentaar op gegeven! :)