Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zaterdag 20 september 2014

Ontzettend lui...

Cera heeft tijdens onze verlofperiode niet veel uitgevoerd. Dit heeft helaas tot gevolg gehad dat zij weer een paar onsjes is aangekomen, wat duidelijk te zien is als zij in haar favoriete houding weer eens ontzettend lui ligt te wezen.
Het is ons trouwens onlangs ook opgevallen dat ons modelletje een klein beetje mank loopt, maar hebben nog niet kunnen ontdekken waar dat aan ligt. Mocht dit euvel komende week niet overgaan dan zullen wij haar helaas toch even in de Katmobiel mee moeten nemen voor een klein ritje naar een zekere praktijk. Uiteraard houden we dit voornemen liever geheim voor haar en wij verzoeken u hetzelfde te doen.

1 opmerking:

ina zei

Wat een heerlijk gezicht.