Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 29 september 2014

Bohr slachtoffer van terreur

Dit is Harremans, ook wel Karremans of gewoon Harry genoemd. Maar volgens zijn mens luisteren hij en zijn broer Panda vooral naar: "Jongens!" of "Poezen!
Beide broers zijn actief lid van Hof is Vol, de partij die jaren geleden al in het Hof voor alleen Hofhaarfabrieken werd opgericht en (voor zover wij weten) thans drie leden telt. Harry en Panda zijn knechten, buurkat Myo is partijleider. Diens huisgenote Mickie is nog in opleiding en wordt derhalve nog niet voor vol aangezien door de drie ventjes.
Maar dat alles ter zijde, want wat speelde hier?


Een eindje verderop zat Bohr, en ze keek niet erg blij. Dat komt doordat ze vaak door de "jongens" van Hof is Vol wordt gepest omdat ze zich distantieert van de partij en zeker van het program dat voornamelijk het uitzetten van vreemdelingen en/of illegalen betreft. Bohr heeft meer een pacifistische instelling, is weliswaar ook Hofbewoonster maar wordt niet erg serieus genomen door de jongens, die er bovendien ook nog eens veel plezier in scheppen haar op te jagen en haar brokjes te jatten.
En nu zat Bohr in een patstelling. Hoezo?


Wel, Panda zat vanaf de noordzijde op haar te loeren, Harry zat op de westzijde, en Bohr zelf zat met een muur achter haar rug op west en een andere muur op zuid, dus kon ze geen kant uit.
Gelukkig deed even later het mens van Bohr een raam open, Harry schrok daar vervolgens van en vluchtte naar een ander deel van de tuin en zodoende kon Bohr snel en ongeschonden haar huis binnen vluchten.
Maar de terreur van die jongens van Hof is Vol is voor Bohr verre van prettig, heh? Ja. En het is toch zo'n lieverd, die arme Bohr...

2 opmerkingen:

ina zei

Kan Bohr niet iets natuurkundig engs uitvinden om de jongens terug te pakken?

Pier zei

@ ina: ik ziet Isis of Oboeman eerderder met een atoombommetje komen dan Bohrtje.