Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zondag 28 september 2014

Bepaald niet achterlijk

Charli:

Ha buuf K.
Ja, het gaat steeds beter met mij al laat mijn ontlasting nog een beetje te wensen over, qua samenstelling dan, heh? Ja, en de leeftijd gaat ook tellen, dus ik ga liever niet meer zo ver van huis en lig bij voorkeur hier om zo mijn voordeur in de gaten te houden. Natuurlijk moet ik dat doen, want nu Ollie er niet meer is om van binnenuit ons huis te bewaken, moet ik dat tegenwoordig zelf opknappen en dat doe ik zoals ik eerder zei bij voorkeur vanaf deze tafel omdat ik hier nog een beetje frisse lucht oppik en dan snijdt het mes aan twee kanten, snapt u? Mooi.


Het klopt dat wij elkaar laatst tegenkwamen in de Kruidentuin, ja. Ik was daar om te zien of de Nepeta het nog deed en zo ja, om er even aan te snuiven. Weer een ander soort frisse lucht, ja.
Nee, ik blijf daar nooit zo lang omdat er dus geen bewaking meer is bij mijn luikje, en dan voelt het niet goed om te lang weg te zijn van huis. Heb ik inderdaad van mijn moeder geleerd (mevrouw T. Troy - red.), dat heeft u bij het goede eind.
Nee, mijn moeder was bepaald niet achterlijk en ik gelukkig ook niet.Deze plek bij mijn luik is de laatste tijd ook een goed alternatief voor alle andere plekken, omdat ik dan snel in en uit ben, zeg maar. En zo heb ik natuurlijk helemaal het perfecte zicht op wie eventueel mijn huis zou willen binnendringen, zoals die twee reporters van u. Nee, niet die Boez, die durft niks, maar ik bedoel die Meip en haar vriendje, die dus van tussendoortjes houden in de vorm van mijn etensresten. Ja, die staan er vaak genoeg omdat ik nogal kieskeurig ben geworden waar het voedsel betreft en ik er dus niet voor terugdeins om het voor mij opgediende maal te weigeren of er slechts een paar kleine hapjes van te nemen. Beleefdheid ja.
Wel, mevrouw K. of buuf zo u wilt, het lijkt me een goed moment om mij nu weer met rust te laten zodat ik me weer kan concentreren op mijn taak. Ja, u ook nog een fijne zondag, dank u wel.

2 opmerkingen:

ina zei

Wat lijk je toch op je moeder, Charli!

Odette zei

Charli is een mooie schat.