Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 1 september 2014

Kijkje in de keuken van Hof is Vol

Vorige week heeft mevrouw K. een aantal dagen voor Harremans (rechts) en Panda (links) mogen zorgen. Dit bood haar een mooie gelegenheid om het dagelijks leven van deze twee prominente leden van de partij Hof is Vol eens wat beter te bestuderen.
Zoals bij alle haarfabrieken begon de dag met een ontbijt. Dit kregen zij aangeboden op één en hetzelfde plateau, en daar kwam geeneens ruzie van. Nu moeten wij daarbij vermelden dat Har en Pan broers uit hetzelfde nest zijn en van jongs af aan gewend om van 1 bord te eten.
Voor deze reportage zou een flinke knokpartij en wat tumult natuurlijk erg welkom geweest zijn, maar helaas kunnen wij u dat dus niet bieden. Dat maakte dat het nuttigen van het ontbijt verder niet al te interessant was, behalve dan dat er nogal geschrokt werd omdat beide jongens uiteraard snel aan het werk wilden: het zo rap mogelijk verwijderen van illegalen en vreemdelingen uit de Hoftuin, elke ochtend weer een waar feest!

Maar voordat je illegalen kan verwijderen, moet je eerst weten of ze überhaupt wel je tuin in zijn geslopen, heh? Ja. En daarom liep Panda eerst naar een plek toe vanwaar hij een goed uitzicht had op de rest van de tuin en zelf minder goed zichtbaar was. Daar ging hij zitten om enige tijd zijn grondgebied te kunnen observeren.Harremans deed hetzelfde op een andere plek. Ze konden de jongens met zijn tweeën de hele tuin overzien en daarmee elk bewegend object, zwiepende staart of trillende snorhaar.

Er waren op dat moment echter geen illegalen in de tuin, dat had mevrouw K. vóór het serveren van het ontbijt al kunnen constateren. Zelfs haar reporters waren niet met K. meegegaan omdat die namelijk de bui al hadden zien hangen en volstrekt geen interesse hadden in het doen en laten van de Hof-jongens.
Maar goed, dat terzijde want het ging mevrouw K. nu toch vooral om het bestuderen van de dagelijkse routine van de twee partijgenoten, en dat lukte tot nu toe vrij aardig.

Harry was de ongeduldigste van de twee en begon daarom al snel met een sporenonderzoek. Daartoe liep hij een rondje door de tuin en onderzocht elk hoekje (plantje, steentje) waar mogelijk sterk geurende markeringen door soortgenoten (van watvoor origine dan ook) werden achtergelaten.
In onze ogen deed hij dat nogal snel en vluchtig, waaruit wij voorzichtig konden concluderen dat er die afgelopen nacht geen illegalen de tuin waren binnen gekomen, laat staan dat er wat bijzonders te ruiken viel.


Panda besloot bij het zien van de rondscharrelende Har ook tevoorschijn te komen om een ander deel van te tuin voor zijn rekening te nemen. Vastbesloten en vol strijdlust nam hij het pad naar de balkontrap, alwaar (naar wij vermoeden) vaak sporen aangetroffen worden van Iwan en/of Igor, daar deze twee huisgenoten dikwijls nachtelijke uitstapjes maken en daarbij vooral ook de Hoftuin aandoen.


Harry nam nog het centrum van de tuin voor zijn rekening, maar beëindigde zijn speurtocht abrupt toen een deur openging en er een buurvrouw naar buiten stapte.

Wel, en hier eindigt deze reportage helaas, want zowel Panda als Harremans trokken zich terug in het struikgewas of op het balkon, dat hebben wij niet meer precies kunnen volgen omdat er vervolgens ook nog uit een andere deur mensenvolk naar buiten kwam en het derhalve was gedaan met de ochtendrust die nodig is bij een secure inspectie van de tuin en het opsporen van eventueel achtergelaten markeringen in wat voor vorm dan ook.

Mevrouw K. heeft nog geprobeerd een vervolg op deze reportage te maken, doch de volgende ochtend was zij weer te laat (of niet vroeg genoeg), de ochtend daarop regende het, en toen het weer droog en dus reportagevriendelijker weer was geworden, bleek dat het mens van Har en Panda vervroegd van haar korte vakantie was wedergekeerd en mevrouw K. dus niet meer in de gelegenheid was de jongens bij hun ochtendronde gade te slaan.
Maar iets wijzer zijn wij toch wel geworden betreffende de tactiek van Hof is Vol, al hebben wij Myo (de partijleider) op geen enkel moment tijdens onze frequente bezoeken mogen ontmoeten in de Hoftuin, maar dat is weer een heel ander raadselachtig en onduidelijk gegeven waarin wij spoedig helderheid willen zien te verkrijgen...

7 opmerkingen:

ina zei

Myo heeft de taken gedelegeerd aan zijn minderen, dat lijkt mij duidelijk.

Cisca zei

Beste mevr. K.
Ook in het begin van deze reportage bespeur ik weer enige sensatiezucht. U vind tumult met eten wel rdig om over te schrijven.Zo ken ik u helemaal niet. Ik vind het ook geen goed voorbeeld voor mijn kleine Tinus eigenlijk. Ik probeer hem met de Blafferts hier op te voeden tot een sieraad van zijn soort. Misschien zit er wel een junior-reporter in als u daar voor open staat. Maar ik wil niet dat Tinus gaat werken voor een soort van sensatieblad.Gaat het wel goed met het dak???

Mevrouw Katblad zei

@Ina:
U hebt gelijk.
@Cisca:
U ook, maar dan ten dele.
En aan het dak wordt morgen begonnen.

Bianca zei

ATTENTIE
@ Mevrouw Bladkat:

U lijkt wel een van die ISIS of IS leden zeg maar:

''Voor deze reportage zou een flinke knokpartij en wat tumult natuurlijk erg welkom geweest zijn, maar helaas kunnen wij u dat dus niet bieden''.


Hans zei

En ik had gehoopt op een kijkje in de keuken van Micky en Myo :(

Cisca zei

Heel veel sterkte met het dak. Het is gelukkig droog. Nou maar hopen dat de klus snel geklaard is.Voor de reporters en mevr. K. een hele dikke aai over de bol met het werk en de herrie.En voor als de overlast te groot wordt, een glas wijn en/of dosis Nepeta kan wonderen doen

Pier zei

Je kan het beste je dak repareren als het droog is. Net zoals je een glas wijn drinkt als je dorst hebt.