Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 25 oktober 2013

Lest best

Elke avond stopt mevrouw K. wat snoepies in de doos met de bedoeling om de haarfabrieken nog even flink actief te laten zijn zodat ze later lekker (en vooral rustig) gaan slapen.
Wel, het is iedereen in elk geval goed duidelijk dat de speeldoos de Boez toebehoort, want hij is er steeds als eerste bij en ziet erop toe dat er door de anderen zo weinig mogelijk gescoord wordt.
Hoe hij dat voor elkaar krijgt?

Gewoon met slaan dus.
Wel, Oscar staakt zijn spel vervolgens onmiddellijk, want hij heeft zo zijn trots en laat zich niet meppen, zelfs niet voor een paar van die stomme snoepies.Oscar is dus verdwenen, en nu mag Cera een poging wagen. Zij is er helaas nog niet in geslaagd om het lekkers uit de doos te halen.
Ook deze keer zal het haar weer niet gaan lukken, maar het is ook niet bepaald een doorzetter, dit Meipie.
Nee, want na een halve minuut geeft ze het al op.Liever maar wat gewone brokken gaan eten dan ingewikkelde problemen te moeten oplossen!

De Boez heeft tenslotte alle snoepies uit de doos weten te werken. Mét en zonder geweld. Maar hij had daar dan ook alle tijd voor.

1 opmerking:

Joost zei

Zijn de badkuipen op het grote speelbed nog volgelopen met druppend hemelwater ?