Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 1 oktober 2013

Klapstuk

Het is bijna weer 3 oktober (Leidens Ontzet) en dan dient er natuurlijk hutspot gegeten te worden op de redactie. Wij doen dat meestal op de vooravond van het grote feest, maar de bereiding vindt een dag eerder plaats. Hutspot wordt niet door de haarfabrieken genuttigd natuurlijk, maar zij tonen altijd wel heel veel belangstelling voor het vlees dat K. bij de huts maakt, en dat is meestal van het rund. Dit keer was er een mooie klapstuk-aanbieding bij de buurtsuper, en hoewel K. liever wat meer doorregen lapjes stooft heeft zij nu toch maar eens gekozen voor dit "traditionele" 3 oktober-vlees. En dat wenste zij op Belgische wijze klaar te maken, dat wil zeggen: met bier en mosterd.
Zodra echter het vlees uit de verpakking was gehaald en mevrouw K. het in stukken aan het snijden was, kreeg zij bezoek in de keuken. Eerst meldde (uiteraard!) Japekoppie zich, maar niet lang daarna was Oscar ook present. U snapt best wel waarom, maar kunt het nu ook zien!
K. had de belangstelling van J. al verwacht en de camera om haar pols gehangen. Doch toen zij een aantal foto's van Japekop had genomen (om u te laten zien hoe hij onze keukenkastjes naar de vernieling helpt) en de Os eveneens kwam schooieren, besloot zij de camera op de filmstand te zetten. Niet zo makkelijk als je in één hand een vlijmscherp mes hebt, met je andere hand fliebers (zonder vetrandjes) moet uitdelen en dan ook nog de camera in de juiste richting wilt houden. Wel, K. heeft haar best gedaan en u moet het er dus maar mee doen!


3 opmerkingen:

Walter zei

Leuk !
Maar wat staat de tellie hard.

Inge zei

Gezellig koken zo!
Enne..... er is toch nog wel wat over voor ons morgen he? ;)

Hans zei

Dieet reces voor 3 oktober dus Os!