Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

donderdag 29 augustus 2013

Moeder en zoon

Wij dachten er goed aan te doen om met onze oudste haarfabrieken een stukje te gaan lopen, maar reeds na een meter of vijftien van huis, kregen moeder en zoon ruzie. Waar het meningsverschil over ging, bleef voor ons onduidelijk.
De ruzie had echter tot gevolg dat Japekoppie rechtsomkeer maakte en zijn moeder dusdanig in de war raakte dat zij niet meer verder met K. mee wilde lopen. Van de geplande wandeling kwam derhalve niets meer terecht.

1 opmerking:

Greet zei

Wat een mooie foto van moeder en zoon!