Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 9 augustus 2013

Beste oplossing?

Onze redactie ligt weliswaar aan een woonerf, maar dat neemt niet weg dat er regelmatig vrachtwagens door de straat komen. Sowieso komt er elke dag één langs om bier te brengen bij de verderop gelegen kroeg.
Dit gigantische wielhuis moet dan wel achteruit rijdend onze deur voorbij, en dat kan ernstige problemen geven.
Onze haarfabrieken zijn namelijk bang voor zowel het zware motor- als knerpend piepgeluid, en als zij buiten voor de redactie vertoeven en de bierwagen nadert, vluchten ze snel naar binnen.
Wij hebben echter wat problemen met het luikje gekregen toen de hittegolf begon. De knopjes gingen een beetje los zitten, en daardoor verschoven ze wel eens na aanraking door de pootjes van onze haarfabrieken. Wel, gistermorgen was het luikje weer eens per ongeluk op slot gegaan, er kwam een bierwielhuis aan, de Boez raakte in paniek en moest en zou naar binnen. We hoorden een vreselijke dreun en zagen de Boez de trap op rennen, ook niet zonder lawaai trouwens.
Bij controle van het luik zagen we dat er een knopje weg was. De restanten ervan (want doormidden gebroken) lagen op onze deurmat.
We hopen nu maar dat de knopjes ook los te koop en weer te bevestigen zijn, anders zullen we helaas een schuifdeurtje moeten aanbrengen, wat dan weer als voordeel heeft (elk nadeel heb se) dat er gedurende de winternachten minder kou naar binnen zal stromen. Ja, misschien is dat wel de beste oplossing, heh? Het tochtstripje van de flap stelt namelijk niet veel meer voor...
De Boez was uiteraard weer aardig getraumatiseerd door deze gebeurtenis. Hij bleef namelijk tot in de late namiddag op de bovenverdieping, in een veilig hoekje zitten. Wij hopen dat hij geen hersenschudding heeft opgelopen, hoewel wij dat om bepaalde redenen niet erg waarschijnlijk achten.

6 opmerkingen:

ina zei

Als het kattenluik van een goed merk is kun je alle onderdelen los bijbestellen, misschien ook een nieuwe tochtstrip.
Arme Boez, kon je je huis niet in toen het echt gevaarlijk werd? Gelukkig dat jij het slachtoffer was, Japekop zou misschien wel een hersenschudding hebben opgelopen.

Robin zei

Kan zo vrachtwagen niet andersom rijden?

Mo zei

@ Robin:
Je bedoelt achterstevoren achteruit ?
Daar trappen die haarfabrieken echt niet in hoor.

Mevrouw Katblad zei

De vrachtwagen kan maar aan één kant de straat in en moet daar ook weer uit. Vandaar.

Mo zei

Voute kroeg dus.
Kwa duurzaamheid enzo.
Niet links.

Donita zei

@ mevrouw Katblad:

daarom zou ik ook twee kattenluiken nemen.
Dat is wetenschappelijk ook meer verantwoord, zeg maar.
Snapt U wel.