Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 29 juli 2014

Wasfilmpje, behorende bij Cera's wascursus


Erg vermoeide bezigheid, dat lesgeven!


3 opmerkingen:

De Club van Rome wordt wakker en zei

Jezus Christus, Maria en de Heilige Geest.
Wat een productie in ene.
Is dit een noodkreet of een gil van bevrijding zeg maar ?

De Club van Eerbeek (gem. Appeldoorn) zei

Zo te zien, Waarde Mevrouw K. te L. ziet 't ernaar uit dattu voorlopend niet zonder slag of zeg maar stoot van die inmiddels vermaledijde Club van Rome hangende aan uw rokken afkomt.

Sandrazz zei

Owww die laatste foto, zo lief ^^