Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

donderdag 31 juli 2014

Kort nieuws: Nog steeds geen sociale vaardigheden!

Links: Wamy
Rechts: Oscar

Wamy zou erg graag spelen met zijn soortgenoten maar weet nog steeds niet hoe hen op een acceptabele manier daartoe uit te nodigen.
Net voordat deze foto werd gemaakt, sprong hij weer eens geheel onverwacht op de staart van de Os, die daar uiteraard niet van gediend was en behoorlijk schrok. Van leuk met elkaar spelen kwam vervolgens natuurlijk helemaal niets meer.