Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zaterdag 1 maart 2014

Steeds sneller tempo

Grote Snor struint nog steeds onze buurt af naar lekkere, gewillige wijven, doch heeft nog geen succes gehad met zijn zoektocht. Het lijkt nu of hij steeds meer haast krijgt en niet beseft dat het echte voorjaar nog steeds niet begonnen is; wij zien hem namelijk na zijn bezoek aan onze redactie telkens in een sneller tempo doorlopen naar de Hoftuin.
GS doet ons derhalve steeds meer aan BW (Bolle Wangen) denken, al had de laatste een veel luidere sirene om zijn komst mee aan te kondigen. Zo zie je maar, de ene kater is de andere niet, qua tactiek dus. Én GS ziet er ook niet zo gehavend uit als BW in zijn slechte dagen. Gelukkig maar...

Geen opmerkingen: