Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zondag 23 maart 2014

Biodiversiteit voor Stadskatten

Wij gingen in de Hoftuin eigenlijk op zoek naar andere haarfabrieken, doch troffen daar alleen een groep schreeuwende meeuwen, waarvan één bovenop een dak gezeten.
Weinig interessant dus want de meeuwen in de Katbladbuurt doen over het algemeen niets anders dan ruzie maken om een stukje brood of een weggegooid, nog half vol bakje patatjes. (Dat laatste liefst mét natuurlijk, want frieten met mayo glijden net zo lekker door de keel als vers gevangen of zelfs dooie visjes, stellen wij ons tenminste zo voor.)

Cera aarzelde bij de ingang van de tuin; zij was er nog niet helemaal van overtuigd dat er géén aanhangers van de partij Hof is Vol aanwezig waren om haar onverbiddelijk uit te zetten; het gebeurde immers al vaker dat zij werd uitgescholden en onheus bejegend, al is zij (Cera) dus verre van crimineel of anderszins gevaarlijk voor de Hofgemeenschap zeg maar.
Wel, dit gezegd hebbende, gaan we naar de volgende foto.
Oscar was wel direct op onderzoek uit gegaan want laat zich niet zo gauw intimideren, en zeker niet slaan. Bovendien lagen er zeer interessante sprieten in de tuin die hoognodig onderzocht moesten worden door een expert als hij. Jawel, want al heeft de Os zijn diploma als groeninspecteur nog niet behaald, hij weet zo langzamerhand zoveel van het groen (kruidendiversiteit) en de kruip- en vliegbeestjes in de Katbladbuurt, dat het doen van een afsluitend examen op dit gebied nog slechts een kwestie van tijd is. (Dit examen zal overigens nog voor de zomer plaatsvinden, en als de Os slaagt, zal hij de eerste haarfabriek zijn met zowel een diploma Verkennen A als "Biodiversiteit voor Stadskatten". Het is maar dat u het weet.)

Ondertussen was Cera toch maar verder de tuin in gekomen om Oscar te assisteren bij het in kaart brengen van de verschillende kerstboomgeuren, die natuurlijk bij een buitenboom weer heel anders zijn dan bij de zogenaamde seizoensgebonden binnenbomen. (Wij hoeven u vast niks uit te leggen over het hoe en waarom; wij schatten onze lezers hoog in.)

Of Cera zich nog wil gaan specialiseren  middels een cursus in bijvoorbeeld "groenkennis" is niet helemaal duidelijk. Het lijkt erop dat zij al dik tevreden is met haar functie als Oscar's assistente en het voor haar zo belangrijke modellenwerk bij het Katblad, naast haar taak als reporter. Over de aspiraties van de Boez zullen wij het maar niet hebben, hij was er dan ook weer eens niet bij omdat er af en toe wat druppels uit de lucht vielen, en beschikt dus om te beginnen al niet over de juiste instelling voor het volgen van welke cursus dan ook.

5 opmerkingen:

ina zei

Misschien een cursus Paraplu dragen voor stadskatten?

Tina Soegijanto zei

@ ina:
waar slaat dat op Paraplu ?

ina zei

@Tina: op het droog willen blijven van de Boez natuurlijk.

Bram zei

Os zal best wel slagen voor zijn examen. Maar waarom vinden mensen een examen zo belangrijk? Wat een kul.Os is zo ook kundig genoeg. Hij heeft ervaring zat en is erg leergierig.Boez heeft nu eenmaal een ander levensinzicht. Ik vind het wel raar dat hij zo spastisch doet over een paar regendruppels.Ik wordt graag lekker nat. Dan wordt ik weer helemaal drooggeboend door mijn mens. Is best lekker

Wad Woord en Wol zei

Ik vind de (bio)diversiteit van de redactieleden al zo opmerkelijk!