Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 11 maart 2014

K. was wel wijzer

Waarom Cera af en toe het bankje van Zwarte Gijs zo nodig moet markeren, wil zij niet zeggen.
Natuurlijk doet zij zulks alleen wanneer Gijs niet in de buurt is, want als hij haar op zou merken is Leiden in Last en krijgt Cera klappen; zo is ZG nu eenmaal.Nadat Cera naar genoegen haar nagels had gescherpt aan de bank, bleef zij daar nog enige tijd met zeer gemene blik zitten, alsof zij K. uitdaagde iets van of over haar zojuist uitgevoerde actie te zeggen. Maar mevrouw K. was wel wijzer en hield haar mond.

3 opmerkingen:

Lien Verpoest zei

Hoeft niet perse markeren te zijn.
Kan ook onrechtmatig gebruik door Cera van krabpaal zijn.
Zie art. 93 sub 3 van de Haarfabriekenwet (Staatscourant).
Pluisbeesten moeten meer rechten krijgen, maar geen stemrecht.

ina zei

Zo, Cera kan inderdaad behoorlijk pissig kijken, zeg.

Wad Woord en Wol zei

Goede keus van Cera dat plekje in de zon.